Oil Massage

 

  • Ökar blodcirkulationen i musklerna och motverkar stelhet och värk! 
  • Sänker stressnivån i kroppen så du kan hantera stressituationer lättare
  • Ökar medvetenheten om din kropp, hur den är byggd och vilket underhåll den behöver
  • Frisätter hormonet oxytocin som aktiverar kroppens "lugn och ro"-system, som är en motpol till "kamp och flykt"-systemet
  • Klassisk massage ges direkt på huden med massageolja. Oljan tas upp av huden så du behöver inte duscha efteråt

 I samband med behandlingen kan vi ge råd om hur spänningar och värk kan lindras och avhjälpas med fysisk aktivitet, stretch och avspänning

 Vi tar hand om och berör!